“Acceptera att vi är olika och att det är bra.”

In English

Katarina Berg har ansvarat för utveckling av webb och UX på SPP sedan mer än 10 år tillbaka. Hon har arbetat som utvecklare sedan 90-talet och leder idag ett team på över 20 personer. För ett par månader sedan startade hon ett samarbete med Unicus.

– Jag tyckte det var så himla kul och att det lät jätteintressant, säger Katarina. Sen är jag alltid lite nyfiken på det som jag inte känner till så mycket om.

Mångfald och inkludering är centrala frågor på SPP som arbetsplats. Katarina har jobbat som chef under många år och försöker alltid hitta nya vägar för att bygga ett dynamiskt team. Hon talar om mångfald som en självklarhet. Var kommer hennes självklara kraft ifrån?

– Jag är född 8 mars på kvinnodagen, så jag har alltid varit inrutad i det här med rättvisa och jämlikhet. För mig är det självklart att alla är lika värda.

Intern mångfald gynnar även kunderna

Det handlar om att informera, men också att våga testa. Att Katarina har ett starkt engagemang för inkludering, går inte att ta miste på. Hon förklarar även att mångfald inte enbart gynnar teamet eller organisationen, utan också kunderna gynnas av det.

– Vår målgrupp här på SPP är ett tvärsnitt av hela svenska befolkningen. Ska vi bygga system och tjänster till våra kunder, så behöver vi ha den mångfalden internt också.

Nu har Unicus konsult arbetat hos SPP under ett par månader. För Katarina var processen att anlita en konsult från Unicus precis likadan som vid andra konsulter. För henne var det viktigt att de hade en stabil grupp på plats, med ett tydligt uppdrag. Att få jobba med personer som är olika en själv ser hon bara som en styrka. Det gör att hela teamet anstränger sig lite mer och vågar säga vad de tänker:

– Jag tror att det blir en bättre värld om vi bara accepterar att vi är olika och det är bra. Det blir lite mer framåtlutad stämning om man har en diversifierad grupp. Jag upplever att man anstränger sig lite mer för varandra.

På frågan om hur stora företag kan utveckla sitt inkluderingsarbete, lyfter Katarina hela matchningsprocessen. Unicus konsulter går inte på intervjuer, istället har vi samtal med de som kommer jobba nära varandra. Om samtalet känns bra och rätt kompetens finns på plats, går processen vidare. Nästa steg är att hela teamet får träffa konsultchefen från Unicus som håller en kort utbildning på plats.

–  Therese var med och berättade om autism rent generellt. Vad det innebär och för att förekomma förutfattade meningar, så att det inte blir någon snack. Det blir ett öppet samtal, där vi lägger korten på bordet så det inte blir några konstigheter.

Största utmaningen är brist på kunskap om autism

Efter att ha träffat Unicus har Katarina en större förståelse för vad som kan upplevas svårt för en person som har autism/Aspergers. Särskilt när det handlar om rekrytering. Trots god kompetens blir den sociala införsäljningen ett väldigt stort hinder för många.

– Hela den här instegsprocessen som är ett hinder för dem. Man kanske inte är sitt bästa jag i en intervju och då blir man direkt diskvalificerad att gå vidare för en roll man egentligen passar perfekt för. Om man bara tar sig tid och sätter sig in i vad det innebär att ha autism…

Hon tar en andetag och säger att vi behöver prata öppet om sådana frågor. Diskriminering förekommer och eftersom vi vet att det är svårt för många med autism/Aspergers att ta sig in på arbetsmarknaden så måste företag öppna upp för samtal.

– Många tänker att jämlikhet mellan könen är någon slags mångfald, eller att man tar in någon med ett utländskt namn. Jag tror att mångfald är mycket mer än så. För mig är det att blanda alla människor med olika bakgrund, olika personligheter och olika erfarenheter, som tillsammans ger den här mångfalden.

Den stora utmaningen tror Katarina är brist på kunskap. Hon har fått enbart positiv respons om samarbetet med Unicus, den nya konsulten har blivit en i gänget. Hur många andra i organisationen som känner till Unicus arbete är svårare att säga. Hon betonar att det behövs bättre information ut i verksamheterna om hur företag kan arbeta med inkludering och rekrytering.

– Vi skulle ju kunna sätta upp en inspirationsföreläsning här på SPP med Unicus, så att fler kan få ökad förståelse för autism och inkludering. Det tror jag skulle öppna blicken hos många, avslutar Katarina.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Asperger – en styrka som gör oss strået vassare.