En unikt fokuserad testare

Robert Lönn arbetar som chef för en avdelning som arbetar med Business Intelligence på telekombolaget Tre. Den 14 personer starka gruppen säkerställer att data läses in korrekt varje dag från olika system och jobbar tillsammans med kundservice, chefer eller analytiker för att hjälpa dem att visualisera och hitta insikter i datan. För att trivas behöver man både gilla teknik, ha siffersinne och uppskatta ordning och reda.

– Mina medarbetare är duktiga tekniker som kan data, men de är också bra på att möta kollegor från andra delar av organisationen.. Under en vanlig arbetsvecka är det innovation och brandsläckningar om vart annat, och min roll är att skapa goda förutsättningar för att teamet ska kunna göra ett bra jobb och må bra, säger Robert.

I ett projekt som handlar om komplicerade marginalberäkningar på produktportföljen över hela företaget hade Roberts team ont om folk. De behövde en extra hand som kunde testa fokuserat över tid och på ett noggrant sätt. Att räkna på finansiell data över längre perioder kräver stort fokus. Det är även fördelaktigt om man har förmågan att bära med sig historiken om de olika testomgångarna i huvudet så att fel kan hittas över tid och mellan olika delar i datat. En medlem i teamet hade hört att Unicus testkonsulter har sin specialitet i komplicerade tester som kräver en stor förmåga att koncerera sig över lång tid.

– Vi kontaktade Unicus som erbjöd oss möjligheten att ta in en av deras konsulter på prov för att se om det skulle bli en bra matchning. Risken var med andra ord väldigt låg från projektets sida.

Viktigt att alla mår bra

Robert beskriver sig själv som en chef som är mån om att alla i gänget ska må bra. Eftersom han inte var bekant med aspergers sedan tidigare undrade han hur det skulle påverka teamet, och var öppen med sin oro både för Unicus och gruppen.

– I backspegeln inser jag att vi var överdrivet oroliga och det har varit väldigt odramatiskt att integrera Unicus konsult i gruppen. Vi upplever alla att han är väldigt trevlig, han initierar kanske inte så många samtal, men där skiljer han sig inte så mycket från en del andra ingenjörer. Han passar helt enkelt bra in gruppen.

Innan han började genomförde Unicus en utbildning för gruppen på Tre med fokus på kommunikation och det sociala samspelet, något som är en utmaning för många med aspergers. I efterhand har Robert och hans medarbetare konstaterat att det inte bara är i relation till honom som de haft nytta av det mer tydliga sättet att kommunicera.

– Självklart är det smartare att ställa en fråga istället för att gissa vad folk tänker och att sätta tydliga ramar, det vinner alla relationer på.

Från test till helhet

En av Roberts farhågor var att konsulten skulle behöva mycket handledning och väldigt strikt inramade uppgifter och testfall. Men det visade sig att han får jobbet gjort om han bara vet vad han ska fokusera på, vilka förväntningar vi har och att han har möjligheten att bygga den kunskap han behöver. Projektet har också noterat att han är så snabb att de nästan inte hinner producera nya saker för honom att testa.

– Han är precis så där bra på att fokusera som vi hoppades, han hittar saker som vi andra inte skulle ha hittat och ställer frågor som annars inte skulle formulerats. Just nu håller vi på att bredda hans arbetsuppgifter från test till att tänka helhet i utvecklingsarbetet.

Övriga organisationen på Tre har varit positiv till initiativet med en konsult från Unicus och många har följt utvecklingen med intresse. För Robert innebar det att han tog sig an en ny ledarutmaning och upplever att han har växt med den.

– Jag har en bild av mig själv som en person som är öppen i sinnet och som vågar prova nya initiativ och det levde jag upp till här. Dessutom har jag blivit lite modigare i sättet jag kommunicerar, inte bara med konsulten från Unicus utan med hela gruppen. Så visst har jag utvecklats, tveklöst! Jag känner mig också oerhört stolt över att ha arbetsgivare som är positiv till att testa nytt. Det känns bra för mig och jag vet att teamet känner likadant.