Så fungerade Sandviks onboarding av en ny konsult

In English

Sandvik är en världsledande leverantör av maskiner och tekniska lösningar för tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Här jobbar Natascha Lundell Sundqvist som produktägare. Vi har pratat med henne om hur onboardingen ser ut när man rekryterar en konsult från Unicus.

Natascha var på jakt efter någon som kunde arbeta med ServiceNow. Då tipsade en kollega om att gå via Unicus, en arbetsplats där alla konsulter har asperger/autism. Natascha berättar att hon inte hade några direkta förutfattade meningar inför första mötet. Tvärtom kände hon sig inspirerad av möjligheten. 

– Vi gör ju inte någon skillnad bara för personen har autism, berättar hon. Däremot så är vi lite tydligare med att säkerställa att han vet vad han ska göra och hur han ska göra det.

När det var dags för onboarding fick hon besök av Unicus konsultchefer, vilket Natascha säger är ovanligt. Ofta har hon enbart telefonkontakt med konsultbolaget. Tidigare har hon inte fått frågor om det finns vilorum och möjlighet att värma mat på kontoret; frågor som visar på omtanke om konsultens arbetsmiljö.

– Det tycker jag är extremt bra för det märks att de verkligen bryr sig om sina anställda, säger hon. På det sättet är Unicus verkligen en förebild.

Allt bygger på öppen kommunikation

Innan konsulten börjar håller Unicus alltid ett informationsmöte med hela teamet. Genom att berätta om autism och hur det kan uttrycka sig får teamet både kunskap och möjlighet att ställa frågor. Utmaningarna varierar från person till person. Det kan till exempel handla om behovet av lugn och ro, sociala förväntningar och stresshantering.

Under introduktionen pratar Unicus konsult och konsultchefen öppet med Natascha och en utvald WorkBuddy om vilka förutsättningar konsulten behöver för att använda sina styrkor på bästa sätt. Syftet med mötet är att minska risken för missförstånd under uppdraget. Genom att skapa en trygg miljö med öppna kontaktvägar mellan WorkBuddy, konsult och konsultchef bygger man ett stöttande kontaktnät.

– Jag har en teamcoach som har jobbat länge med ServiceNow och Sandviks applikationer. Det var perfekt att han som WorkBuddy också kan förklara hur vi tekniskt utför olika uppgifter.

Med öppen kommunikation skapar man tillsammans bästa möjliga förutsättningar för konsulten att lyckas.

Onboarding lägger grunden för samarbetet

Teamet har medarbetare i både Sverige och Indien. Natascha tror att man eventuellt inte pratar lika öppet om autism i Indien, därför var det viktigt att förklara vad det kan innebära. Tack vare en gedigen onboarding har de fått snabba resultat.

– Det är som att anställa vilken annan människa som helst, det behövs bara lite mer tydlighet och riktlinjer. Samma sak gäller med våra kollegor i Indien: Har de förstått? Som ledare måste jag säkerställa att teamet har rätt information för att göra det de förväntas göra.

Tät kontakt mellan uppdragsgivare och Unicus gör att man hinner fånga upp eventuella utmaningar i god tid. Natascha upplever att hon fått väldigt bra stöd från Unicus. Nu har tre månader redan passerat sedan konsulten anställdes:

– Vi hade två dagars onboarding och sen började han jobba, berättar hon. Så det gick över förväntan! Det hjälper att vår konsult själv är så öppen och kan påminna mig när jag glömmer att förklara något. Han bidrar med så mycket arbetsmoral i teamet.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Asperger – en styrka som gör oss strået vassare.