SEB kombinerar hjärna och hjärta

”Jag har aldrig fått så många mejl från medarbetare som efter det att vi släppte filmen om vårt samarbete med Unicus”, säger Christina Norrbring som arbetar som utvecklingschef på SEB. ”Den väckte så mycket stolthet och visar att vi inte bara säger att vi är en del av samhället vi verkar i, utan att vi engagerar oss på riktigt.”

I många av de mejl som Christina fick berättade kollegor och medarbetarna om egna erfarenheter med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Man delade med sig av de utmaningar som en bror, faster eller en kompis son hade upplevt. Även kollegor från Christinas tidigare arbetsplatser som sett filmen hörde av sig.

Jag blev medveten om att det här är mycket vanligare än vad man kanske inser, och det gör vårt samarbete med Unicus ännu viktigare.

Redan från det första mötet när Christina träffade Unicus VD Anders Barnå har den ömsesidiga affärsnyttan varit i fokus. Utgångspunkten var att SEB behöver en långsiktig partner inom test, och att Unicus kan leverera mot det önskemålet.

Vi får hjälp av duktiga testare, samtidigt som vi öppnar en dörr som kanske inte hade öppnats annars. Det är en win win som visar att det går att vara socialt ansvarstagande samtidigt som man också är affärsdriven och professionell. Det behöver inte vara antingen eller.

Någon behöver gå först

Unicus är en bra matchning med SEBs företagskultur; SEB har funnits i över 160 år och har under den tiden varit en aktiv del av samhället på olika sätt. Dessutom utvecklar banken ständigt sina system och finns det ett stort och återkommande behov av test. Men för att gå ifrån en avsikt till att få det att hända i organisationen behövde Christina hitta en chef som hade ett behov, ett öppet sinne och med en vilja och drivkraft att gå först.

Jag insåg att det skulle krävas lite ansträngning från mitt håll vilket det alltid gör när man ska förändra något. Men jag insåg också att det skulle vara värt det.

Christina sonderade i organisationen och Elina Jönsson som leder en av systemavdelningarna inom trading var den som nappade först. Tack vare ett gott samarbete mellan Unicus och chefer och medarbetare på SEB kan man efter ett år konstatera att initiativet fallit mycket väl ut.

Det är bra att börja i en liten skala och att ”bevisa sig fram”. Vi ser nu att det leder till en positiv spiral med ett växande intresse i organisationen och min förhoppning är att det ska bli naturligt för många att tänka Unicus när ett testbehov uppstår.