Smidigare process när utvecklarna kan släppa tidigare

När Handelsbanken skulle utveckla en tjänst kom frågan om att anlita en konsult från Unicus upp tidigt i projektet. När projektledare Nils Gummesson fick frågan var han positiv från första stund, trots att han inte visste vad det skulle innebära i praktiken. Eller kanske just därför?

Hur resonerade du med dig själv när du fick frågan att ta in en konsult från Unicus? 

Som person tycker gillar jag utmaningar, och eftersom jag inte visste någonting om asperger så kändes det som en utmaning. Visst var det lite spännande att träffa Marcus första gången, men jag kunde snabbt konstatera att han inte skiljer sig särskilt mycket från någon annan i en grupp IT-experter. 

Går det att beskriva en typisk IT-expert? Vilka kvalitéer kännetecknas en sådan av?  

Många som arbetar med problemlösning, som testare eller arkitekter, kan vara lite mer inåtvända och mindre kommunikativa än exempelvis en sådan som jag som arbetar som projektledare. När man har uppgifter som kräver stort fokus är det en fördel att kunna kliva in i sin bubbla under delar av dagen. 

Gjorde du något särskilt för att hjälpa Markus igång? 

Under den första veckan avsatte jag ungefär en halvtimme om dagen då jag satt med honom. Jag frågade hur han hade det och om han hade några frågor. Det gjorde jag inte specifikt för att Marcus har asperger, utan det hade jag gjort med vem som helst som befunnit sig i hans skor: Marcus är en ung kille och vi tog emot honom på hans första externa uppdrag. Jag som jobbat som konsult hela mitt liv vet precis hur förvirrande det är att vara på en ny arbetsplats och dessutom vara ny i konsultrollen. Det är så mycket som är outtalat som man behöver förhålla sig till. 

Kan du berätta lite om hur Marcus uppdrag i projektet såg ut? 

Marcus uppgift var att testa och verifiera att den lösning som vi byggde fungerade i enlighet med framtagen kravspecifikation. Vi hade en testgrupp som förutom Marcus bestod av en testledare och en testare på halvtid som båda har arbetat intern med olika tjänster på banken. Ingen av dem hade någon utvecklarbakgrund utan tittade mer från ett användarperspektiv. Marcus, som har en teknisk profil, har fått dyka ner i databasen och se att körningarna fungerat som de ska och har tillfört en ovärderlig kompetens till projektet. 

Upplever du att Marcus påverkade hur ni arbetade i projektet? 

I början var vi väldigt noga med att kommunicera tydligt, men det släppte vi på under resans gång. Däremot skulle säga att vi kunde jobba effektivare tack vare att Marcus kompetens skilde sig från övriga testgruppen. Utvecklarna tog tacksamt chansen att släppa saker tidigare. För mig som håller koll på de stora penseldragen har Marcus också varit en toppenresurs. Istället för att behöva leta efter detaljer i kraven har jag kunnat fråga honom istället. Han har haft järnkoll på allt.