Testfall och felsökning i webbprojekt

”Jag gillar verkligen Unicus affärsidé där man skapar möjligheten för personer med Asperger att komma ut i arbetslivet på ett inramat sätt. De blundar inte för individens utmaningar, utan arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för att kunna ta till vara på kompetensen”, säger Pernilla Bodén som arbetar som CIO på Skandikon.

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning och kombinerar ett modernt systemstöd, med effektiva processer, expertkompetens och hög servicenivå. Unicus konsult Daniel var delaktig i testerna av den webblösningen som var under utveckling och han avslutade sitt uppdrag i samband med att projektet var klart.

– Daniel satte sig in i flera olika webbar och jobbade i vårt försäkringssystem och dokumenterade testfall och fel, säger Pernilla. Han bekantade sig med även med Valcentralens olika pensionsplaner och granskade allt från funktioner på webbarna till texter, flöden och design. Under sin tid hos oss bidrog Daniel med värdefulla synpunkter i projektmöten, workshops och genom att skriva felrapporter

Daniel utvecklades både i sin roll som testare och på ett personligt plan.

– Vi upplevde att Daniel blev allt mer öppen med tiden och att han knäckte flera sociala koder. Han deltog aktivt i projektmöten och samtal och fikade med mig och kollegorna ibland.

Skandikon befinner sig i stark tillväxt och är på en förändringsresa från att vara en mindre entreprenörsdriven verksamhet till ett större företag. Pernilla är öppen för ett fortsatt samarbete med Unicus i framtiden när de har landat i den nya organisationen och när de har ett uppdrag som löper över lite längre tid. Hon är också öppen för ett upplägg där konsulten arbetar på distans.

– Jag kommer ha Unicus på radarn och det kan absolut bli aktuellt med en konsult igen när förutsättningarna är de rätta. Dels för att jag tror på mångfald och inkludering och att ett samarbete är positivt för vårt varumärke, dels för att det är ekonomiskt fördelaktigt.

Om Skandikon

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning och är en oberoende tjänsteleverantör i huvudsak inom den svenska tjänstepensionsmarknaden. De är en proaktiv affärspartner som kan ta ett helhetsansvar för de administrativa flödena och skapar därigenom förutsättningar för förenklad hantering, förhöjd kvalitet och sänkta risker. Ett modernt systemstöd kombineras med effektiva processer, expertkompetens och hög servicenivå.