Våga se teamets olikheter som en styrka att räkna med

När olikheter ses som en styrka kan vi skapa riktigt högpresterande team. Det är Jan Forsh övertygelse. Han har jobbat med flera av Unicus konsulter genom åren. Insikten från dessa samarbeten har bidragit till att utveckla hans ledarskap på flera sätt.

– Jag har en stark övertygelse om att olikheter skapar starka team. Ledare som har förmågan att se detta och ta fram det bästa ur teamets olikheter kommer att vinna matcher, säger Jan och tillägger: Jag vet att det svårt att göra och lätt att säga. Därför uppmanar jag till att våga prova!

Att Jan Forsh är en ledare med en stark passion för ledarskapsfrågor blir snabbt tydligt i vårt samtal. Med över 30 års erfarenhet som ledare, både som anställd och konsult främst inom bank- och försäkringsbranschen, jobbar Jan idag på konsultbolaget Rumbline Consulting AB.

En match mellan kompetens och personlighet

Redan under Unicus första år fick Jan upp ögonen för bolaget där alla IT-konsulter har aspergers/autism. Han kände sedan tidigare Unicus VD, Anders Barnå, och tilltalades av Unicus unika profil och den kompetens man kunde leverera. Under denna period jobbade han som IT-leveransansvarig för kundmötesutveckling på Länsförsäkringar AB och ansvarade för rekryteringen till teamen.

– Roller som testare kräver en personlighet som är väldigt noggrann och alltid strävar efter en hög kvalitet, förklarar Jan. Konsulterna från Unicus har precis det.

Matchen mellan Länsförsäkringars behov av noggranna testare och Unicus konsultprofiler var given. Samtidigt sticker han inte under stolen med att det krävs vissa motprestationer från företag som tar in konsulter från Unicus.

– I min roll som ledare är det ju ingen skillnad på person och person. Men konsulterna från Unicus har några strukturella behov som är viktiga att ta hänsyn till; bland annat att skapa utrymme för att personen kan behöva lite extra återhämtning.

Ett nära samarbete med Anders och konsultchef Malin Allard gav Jan stöd att skapa rätt förutsättningar på arbetsplatsen. Han fick tillsammans med sina kollegor en onboarding i hur samarbetet fungerar och kunde alltid höra av sig med frågor.

Vikten av ett sunt arbetsklimat

Idag är Jan konsult på Handelsbanken och även här arbetar han tillsammans med en IT-konsult från Unicus. Han konstaterar att många av hans arbetsplatser genom åren arbetat aktivt med mångfald. Samtidigt tycker han att man som ledare kan arbeta mer aktivt med de mjuka frågorna, något han själv blivit bättre på genom åren:

– Jag har blivit en bättre ledare med hjälp av Unicus, berättar Jan. Sen är jag också humanistiskt lagd och väldigt värderingsstyrd.

Att samla olika typer av personligheter och styrkor under ett ledarskap som har förmågan att plocka det bästa ur olikheterna beskriver Jan som en framgångsfaktor för att skapa ett högpresterande team. Alla medarbetare har unika behov, det gäller inte bara för Unicus konsulter. Den insikten har alltid funnits med Jan och arbetet med Unicus har bidragit till ett inkännande ledarskap. 

– Jag har slagit på en extra radarfrekvens. Personerna som jag har jobbat med från Unicus gör att vi skapar ett mer sunt arbetsklimat. Tack vare vetskapen om att det här är en person som har lite andra behov blir vi också tydligare mot varandra.

Ledare tjänar på att möta medarbetarnas behov

Det är ett faktum att klimatet på många arbetsplatser är präglas av en snabbhet och ständig förändring. Många av oss har inte en bestämd plats att sitta på och vi förväntas leverera på löpande band. Jan suckar till och medger att han sett många exempel på när man hanterar medarbetare på ett sätt som egentligen inte passar honom. Det har fått honom att tänka annorlunda:

– Som ledare blir jag mån om att rikta mig direkt till personen och säga: Är du okej med det här uppdraget? Har du vad du behöver för att lyckas? Är förväntningarna tydliga? De individer som kommer från Unicus skapar en eftertanke hos mig som i grunden är ett sunt sätt att se på sina medarbetare.

Samtidigt ställer ett inkännande förhållningssätt också högre krav på ledarskapet. Det bygger på en samsyn där båda parter kommer överens om vad som är viktigt. För att hitta samarbetsformer som fungerar både på kort och lång sikt krävs en öppenhet, ömsesidigt förtroende och tydlighet.

– Man måste ha respekt för att ledarskapet blir lite mer mångfacetterat, säger Jan. Som ledare behöver du ta in nya perspektiv och vara mer följsam, beroende på vilka individer du har i teamet.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.