Prestandatest med Apica, Loadrunner, J-meter eller Load impact

Har ditt system rätt prestanda?

Test består av så mycket mer än att testa funktionalitet. För att säkerställa nytta och användning behöver även systemets förmåga att klara belastning testas. Klara applikationen och den aktuella konfigurationen med databaser, kommunikation och hårdvara det antal samtidiga användare som behövs. Och hur reagerar systemet när det blir många användare – stänger det ned eller blir det långsammare. Att användare har litet tålamod med långsamma system och system som inte agerar stabilt är välkänt. Riskera inte att du och din applikation drabbas av detta. Kan innebära att  tappar affärer och framtida kunder. Se er investering i prestandatest som en försäkring. Samtidigt som ni får en en bild av framtiden.

Unicus har två sätt att leverera vår kompetens inom prestandatest – on eller off site.

Vår on-site leverans innebär att du köper oss som konsult per timme. Vi jobbar hos dig i din lokal med dina verktyg i din miljö och vi gör det över längre tid. Ungefär som om vår konsult vore en anställd.

Väljer du istället vår off-site leverans genomför vi din prestandatest i ett  kort och intensivt projekt. Insatserna utförs från Unicus kontor och genomförs till ett på förhand överenskommet fastpris. Leveransen genomförs i fyra tydliga steg – planering och målformulering, scriptning, testkörning och rapportering. För off-site test används i första hand verktyg från Apica

Bland verktyg som vi behärskar utöver Apicas miljö med Zebratester kan nämnas Loadrunner, J-meter och Load impact.

Anlita oss!