Rapporten inkluderar Unicus och auticon och tillsammans är vi nu världens största arbetsgivare med majoriteten autister.

Några höjdpunkter från Impactrapporten för 2023 inkluderar:

Organisatorisk påverkan

  • 81% av kundteamen rapporterade att de kände sig mer självsäkra när de arbetade med en kollega inom autismspektrumet
  • 73% rapporterar positiv kulturell påverkan på deras team, inklusive tydligare kommunikation, bättre teamwork, ökad empati och en större känsla av syfte
  • 96% av kunderna säger att auticons och Unicus konsulter gjorde värdefulla bidrag till deras projekt, inklusive större noggrannhet, alternativa perspektiv, innovativa metoder och ökad effektivitet

Individuell påverkan på dess autistiska medarbetare

  • 77% säger att de kan vara sin autentiska själ på jobbet hos auticon och Unicus
  • 78% rapporterar förbättrad välbefinnande genom att arbeta med auticon och Unicus
  • 74% känner sig mer självsäkra sedan de började arbeta med auticon och Unicus

auticon och Unicus har arbetat med 266 kundföretag och levererat 402 teknikkonsultprojekt under 2023.

-Vårt team av människor med olika färdigheter och professionell bakgrund ifrågasätter alla föråldrade antaganden om vem som kan bidra till en arbetsplats och vem som inte kan det. De varierade sociala och kulturella miljöer som auticon och Unicus verkar inom idag har ytterligare bidragit till att ge oss en djupare förståelse för mångfald och inkludering. Sade auticon Groups VD Kurt Schöffer.

Till Impact report 2023