Den 7 oktober genomförde Unicus i samarbete med Savantic ett uppskattat frukostmöte i Göteborg. Savantic genom Claes Orsholm bidrog med sin AI kompetens och Anders Barnå ramade in området och talade om hur Unicus unika förmågor ihop med vår kompetens kan göra skillnad vid användning av AI. Claes ser ett antal utmaningar som idag bromsar AI användningen i det svenska näringslivet. En är att företagens IT avdelningar ofta är nedlastade och underdimensionerade vilket gör att det har svårt att vara proaktiva i nya teknologier. Tillsammans har Anders och Claes landat i 6 punkter som vi tänker kan hjälpa dig som jobbar inom IT och vill driva på AI utvecklingen i ditt företag. Maila anders@unicus.com om du vill få tillgång till våra råd.

Den 17 november genomför vi ett lunchmöte i Stockholm på temat ”Vad du som jobbar inom IT behöver känna till om autism för att vara en bra ledare och kollega”. Inbjudan kommer ut inom kort!