Tack till Martin Comstedt från Onbird som var hos oss på och fyllde på vår kunskap om DevOps! Martin gjorde en jättebra presentation och hade förmågan att engagera och fånga upp alla olika frågor från våra konsulter.

Vi fick se enkla modeller som visar hur man kan jobba mer effektivt, snabbare och med högre kvalitet och som belyser självklarheten i att utveckling är tätt sammankopplat till verksamheten.