Erik är näringsfysiologen som sadlat om till fullstack-utvecklare med en förkärlek till datavisualisering. Idag arbetar han i ett team med flera seniora utvecklare hos en av Unicus kunder. Här får han använda sin kreativitet och analytiska förmåga i flera gränsöverskridande projekt.

– Jag har precis haft ett synkmöte med ett team för att anpassa en karta, förklarar Erik. Det är den app jag först jobbade med när jag började mitt uppdrag. Nu är den lite för liten för skärmen och en knapp får inte riktigt plats. Så det är en utmaning vi pysslar med.

När vi träffas är det fredag och Erik har avslutat sina projekt för dagen. Han förklarar ledigt vad han löst för olika utmaningar. Det låter så enkelt när han förklarar hur han rör sig mellan olika språk och tekniker, fast jag vet att samtliga moment kräver hög teknisk kompetens. Alla frågor får ett pedagogiskt svar och det är lätt att dras med av Eriks milda entusiasm.

– Man tvingas att utvecklas en hel del, vilket kan vara en utmaning och en fördel, säger Erik. Jag älskar att lära mig nya grejer och att ha något att bidra med.

Under sin tid som konsult har han fått arbeta med både deployment och DevOps – en strategi för att göra fler releaser, arbeta systematiskt med testning och rätta fel snabbare jämfört med en traditionell utvecklingsprocess. Han utvecklar bland annat en mobilapp som ska underlätta kommunikation mellan olika underleverantörer.

“Nu bygger jag en kanban-app, likt Microsoft Planner”

Idag arbetar Erik i ett team på fem personer som ses på kontoret ett par gånger i veckan. De andra dagarna jobbar han hemifrån, vilket gör att han kan styra sin arbetsmiljö. Det är något han uppskattar. Han berättar att det faktiskt var en av anledningarna att han sökte sig till IT-branschen från första början. Intresset för frontend-utveckling beskriver han som något av ett specialintresse. Där lägger han mycket tid även utanför arbetet.

– Det är mycket hobbyprojekt i kodande och frontendutveckling. Nu bygger jag en kanban-app, lite likt Microsoft Planner. Den är mobilanpassad med en egen stil. Ett tag höll på med en nutritionsapp där man ska kunna spåra sitt kostintag och näringsämnen. Det är ju min bakgrund, jag är egentligen utbildad näringsfysiolog. 

Det kan tyckas som ett stort steg att gå från näringsfysiologi till utvecklare. För Erik började allt med ett examensarbete där han skulle jämföra genuttryck hos olika personer. För att göra det använde han programmeringsspråket R för att visualisera data med grafer och utvecklingskurvor.

– Men språket är inte gjort för frontend-utveckling. Det är mer vetenskap, data, analys och hantering. Sen kom jag in på C Sharp, JavaScript och alla ramverk som följer ihop med det. CSS, HTML och hela frontend-paketet som jag fastnade i till slut. Det är lätt att snöa in på något. Inte för att det är den bästa eller enklaste lösningen, utan för att det vore bra om jag lärde mig.

Därför är en flexibel arbetsmiljö viktig

Erik är självlärd i flera av språken han idag använder i arbetet. Traditionell utbildning har aldrig passat honom. Gymnasiet hoppade han av för att sedan läsa in kurser på distans. Då visste han inte att han i vuxen ålder skulle få en autismdiagnos, vilket på sätt och vis förklarade många av utmaningarna han mötte som tonåring:

– Själva skolmiljön fungerade inte särskilt bra för mig. Det blev överväldigande med alla intryck och alla sociala krav.

Han beskriver hur diagnosen var uppenbar och nedslående på samma gång. Uppenbar, eftersom de utmaningar han haft fick en förklaring. För många intryck och krav i sociala situationer var något som han till vardags kämpade med att hantera. Samtidigt kändes diagnosen nedslående då det var svårt att acceptera de begränsningar som en autismdiagnos kan innebära.

Erik berättar att han hade en ganska stereotyp bild av vad autism innebär. Det var inte enkelt att acceptera, men han förstod att diagnosen också gjorde att han kunde få mer stöd. Den insikten var en av anledningarna att han ville byta karriär och ha ett arbete som erbjuder både flexibilitet och möjligheter att utvecklas:

– Det är därför jag sökte mig till IT-branschen, säger Erik. För att kunna jobba mer självständigt och anpassa min arbetsmiljö. Jag är självlärd inom frontend, så det har mest varit learning by doing eller att lära sig hur andra gör genom att ställa frågor.

Stark förmåga till analys och kreativitet kräver pauser

Hans talang för att hantera system och hitta lösningar i olika gränssnitt går inte att ta miste på. Efter lite knappt två år som konsult har Erik blivit en uppskattad kollega som hela tiden får nya projekt. Hans förmåga att visualisera data är något han använder sig av även ute i uppdrag. På sistone har de haft fler gränsöverskridande samarbeten, vilket han uppskattar.

– Jag gör rätt mycket egen design där jag får vara kreativ, berättar Erik. Men vi har också tagit hjälp av onlineteamet med visual designers. De har tagit fram mockups och förslag på olika lösningar. Det har varit ett gott samarbete med fina resultat.

Förmågan att fokusera kommer med ett pris. Erik beskriver att han ibland blir alltför engagerad i olika uppgifter. För att balansera jobb och återhämtning använder sig Erik av en paustimer. Ibland måste den ringa tre-fyra gånger innan han faktiskt tar en paus, men det är bättre än att inte få någon påminnelse. Fysisk rörelse som promenader och annan träning är andra aktiviteter som Erik beskriver som hjälpsamma för att få vardagen att rulla på. Meditation är ett annat inslag som ger mental vila under arbetsdagen:

– Det är ofta öppen andningsmeditation som hjälper när det blir lite mycket i huvudet, men också för att förbättra fokus och koncentration.

Samtidigt uttrycker Erik en tacksamhet för flexibiliteten han har som konsult. Det var hans farmor som tipsade honom om Unicus när han sökte möjligheter för att jobba som utvecklare. Något som visade sig vara en god idé.

– Jag är hur nöjd som helst, berättar Erik. Det är en trevlig atmosfär, jobbet passar mig och jag får utveckla min kompetens hela tiden. 

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.