Är det möjligt att anställa konsulter utan krav på formell utbildning? Genom goda samarbeten och förmågan att snabbt lära sig nya tekniker bevisar Unicus konsulter att det är fullt möjligt. Det syns tydligt i det interna utvecklingsprojektet VEA, som idag är ett affärskritiskt system.

För att få ett jobb hos Unicus krävs ingen formell utbildning, men man måste kunna minst ett programmeringsspråk. De flesta har jobbat med flera projekt, men bara på egen hand.

För att öka sin tekniska förståelse och sin förmåga att samarbeta, jobbar många konsulter under praktiken med VEA – som står för Vår Egen Applikation. Det är ett internt utvecklingsprojekt som startade 2019. Malin Allard är operativ chef och ansvarig för projektet:

– Det är våra konsulter som har byggt VEA, berättar hon. Allt från att välja systemarkitektur, till att hitta praktiska lösningar som fungerar. Ambitionen var inte att det skulle innehålla så många funktioner, men sedan ett år tillbaka är det ett viktigt verktyg för vår dagliga planering.

VEA är ett verktyg som används i den dagliga planeringen

Tidigare var mycket intern information utspridd i organisationen. Idag är VEA ett centralt system som används av både konsulter och konsultchefer. Det hjälper alla att hålla koll på beläggning, resurser och kompetenser.

För konsultcheferna är det enkelt att ta fram vilka konsulter som har rätt kompetens och när de finns tillgängliga för nya uppdrag. Verktyget ger också en översikt av konsulternas beläggning och en faktureringsprognos. Likaså används systemet av Unicus vd för att exportera information som ska rapporteras till styrelsen. Malin är imponerad över hur projektet har utvecklats:

– Vad kan våra konsulter göra? frågar hon retoriskt. På pappret har de inte rätt erfarenhet, en del saknar relevant utbildning och de har inte jobbat i 20 år, men med sina förmågor lyckas de ändå lösa problemet.

Projektet kräver både gott samarbete och teknisk förståelse

Arbetslaget består av konsulter från alla Unicus kontor. Teamet saknar den dokumenterade kompetens och erfarenhet som efterfrågas när man ska bygga den här typen av system. Däremot har det varit tydligt vad som ska göras och varför.

Med Jira som backlog och Teams för kommunikation, arbetar konsulterna självständigt med utvecklingen av projektet. Malin håller SCRUM-möten tre gånger i veckan och finns tillgänglig för konsulterna när de behöver:

– Man brukar säga att team ska vara ihop länge, men i VEA är man naturligt i projektet under några få månader. Det finns en fördom att personer med autism har svårt att klara ständig förändring, men här är alla förberedda på hur processen fungerar. Alla måste hjälpas åt att introducera nya personer, och när vi blivit ett riktigt bra team, så försvinner någon iväg ut i uppdrag.

Det goda samarbetet i gruppen har varit en viktig nyckel för projektets framgång. När en ny funktion tas fram, behöver konsulterna ofta lära sig hur man gör från grunden. Projektet består av flera komponenter och man använder ett antal programmeringsspråk; främst olika former av JavaScript.

“Man lär sig att jobba och koda i team”

Rosa är en av de konsulter som har varit en viktig kompetens i VEA-projektet. När hon började på Unicus hade hon ingen yrkeserfarenhet som utvecklare, men hon hade programmerat på egen hand i över 10 år. Idag är hon ute i uppdrag som dataanalytiker för en global koncern.

Hon beskriver flera fördelar med att jobba i VEA:

– Man lär sig att jobba och koda i team, förklarar Rosa. En annan viktig sak är versionshantering; när flera personer jobbar med samma fil. Vi använder programmet Git för det, vilket är bra eftersom det används av nästan alla företag som arbetar med utveckling.

Projektet har gett henne flera viktiga lärdomar. Allt från teknisk utveckling till att prioritera vilka uppgifter som måste lösas nu, och vad som kan vänta. På frågan om vad som är hennes bästa råd till nya konsulter, svarar Rosa:

– En viktig lärdom jag är att inte ha för bråttom eller att bli avskräckt för att andra har mer avancerade uppgifter. Man är inte ensam och projektet fortskrider även om du inte är där. Ta din tid. Det skulle jag säga är det viktigaste.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.