Under gårdagen fick Unicus Sverige besök av Geir Borse, en av ledarna på Unicus i Norge, som kom för att dela sina erfarenheter och kunskaper inom Data Engineering och Data Science. Genom att lyssna på Geirs insikter kunde de identifiera nya affärsmöjligheter.

Under bolagsmötet på kvällen gick diskussionen mer på en detaljerad nivå och var riktad till konsulterna. Geir presenterade sina egna erfarenheter och olika uppdrag inom området och delade med sig av sina kunskaper om hur man kan utvecklas inom området.

Besöket av Geir bidrog till att öka kunskapen och medvetenheten om Data Engineering och Data Science inom hela organisationen. Det främjade även en kultur av kunskapsutbyte och samarbete, där ledningen och konsulterna kunde dra nytta av varandras erfarenheter.