I ett inlägg på LinkedIn skriver Jens, “Diversity brings unique perspectives, exceptional skills, and a singular culture of inclusion. We celebrate this diversity. This includes neurodiversity.”

Tack vare Jens Zerbsts engagemang är nu Vattenfall vår största kund. Det om något visar på att mångfald och inkluderingen skapar affärsnytta för alla parter.

Läs Jens inlägg här!