Vi på Unicus är båda glada och stolta att vi sedan den 9 mars har ytterligare ett uppdrag hos vår kund Scania. Uppdraget består av både hårdvaru- och mjukvarutest, där den första uppgiften är att få ordning på testriggar och testa hårdvara.