Den 1 februari startade Unicus sitt första uppdrag hos Scania.
Uppdraget handlar om test och testautomatisering av Scanias systemstöd för sin försäljning.