Vi är glada att på nytt ha fått förtroende att leverera resurser till Sigicoms verksamhet. Uppdraget är inom systemutveckling där vi bidragit med en senior utvecklarresurs till teamet.