Vi på Unicus är båda glada och stolta att vi sedan den 7 januari har ytterligare ett uppdrag hos vår kund Scania. Uppdraget består av att testa ny funktionalitet i en av Scanias viktiga applikationer som hanterar masterdata.