Går det att rekrytera utan CV? För oss på Unicus är svaret inte bara ja, utan till och med att det blir mycket bättre. Men nyckeln är inte att enbart att plocka bort CV:t, utan att ersätta det med något bättre.

Innan konsultchef Malin Allard började på Unicus hade hon en tydlig bild av hur en rekrytering skulle gå till. På det bolag hon arbetade tidigare utgick hon från kandidatens CV för att säkerställa att hen hade rätt utbildning och bakgrund, och för att kontrollera att det inte fanns några luckor. Men när Malin kom till Unicus insåg hon snart att de behövde tänka nytt.

– Vi insåg att vi riskerade att sortera bort många bra kandidater genom att vara kategoriska och leta varningsflaggor.


En kvalitativ och rättvis rekryteringsprocess


För att komma till rätta med problemet skapade Malin och hennes kollegor en process för en ”CV-lös rekrytering”. I stället för att inleda processen med att be kandidaten att skicka in de traditionella dokumenten får hen i stället svara på ett antal frågor. Dessa säkerställer att grundkraven är uppfyllda, och snarare än att blicka bakåt fokuserar de på förmågor och vad kandidaten vill framåt.

– Vi tänkte till och mejslade fram vilka frågor vi behövde svar på för att kunna avgöra om vi kan gå vidare med en kandidat.

Sedan Unicus implementerade det nya sättet att rekrytera har de fått färre frågor av kandidater och handläggare på Arbetsförmedlingen, och de har fått höra att det är enklare att söka. Rekryteringsprocessen upplevs också som mer rättvis eftersom alla får svara på samma frågor.

– Vi tänker att det är en kvalitativ rekryteringsprocess som blir tydligare och trevligare och vi slipper inleda relationen med kandidaten med en gissningslek.

Framtidens kandidat har inga personuppgifter

Unicus använde samma CV-lösa process vid rekryteringen av den nya konsultchefen i Malmö. Alla kandidater fick svara på ett frågebatteri inom olika områden som ett första steg, och det var först efter ett samtal med vd Anders Barnå som de som gick vidare fick skicka in sitt CV.

-Anders upplevde att svaren på frågorna gav honom ett mycket bättre underlag för samtal jämfört med CV och personligt brev. Elin som blev vår nya konsultchef kände sig nöjd med att kunna vara ärlig med var hon är just nu snarare än att måla upp en bild av den hon tror att vi söker.