På Unicus vill vi lyfta fram kunder som har modet att gå i bräschen för att främja neurodiversitet på arbetsplatsen. Mattias Forsberg vann priset i kategorin ”Role Model 2023” med följande motivering: 

Mattias är en insiktsfull ledare som aktivt främjar mångfald och skapar en inkluderande miljö. Tack vare hans proaktiva tillvägagångssätt ges fler neurodiverta individer tillgång till arbetsmarknaden, där de kan bidra med sina unika talanger. 

Efter utdelning sa Mattias: “Jag är djupt tacksam för att ha fått det här priset och vill tacka Unicus för deras ovärderliga stöd. Deras driv och engagemang har gjort det möjligt att öppna dörrar för neurodiversifierade talanger, vilket inte bara stärker våra team och förbättrar leveransen med superkrafter, utan även skapar ett bättre samhälle. Tack för att vi på Futur får möjligheten att arbeta med er.”  

”Mattias, du har skapat möjlighet för neurodiversa talanger på alla dina tre senaste arbetsplatser. Du är en sann förebild som sprider förutsättningar för mångfald och inkludering.” säger Sara Sadarangani, konsultchef på Unicus.