Alla konsulter som anställs av It-företaget Unicus kommer från arbetslöshet, där de ofta befunnit sig länge. Men inom loppet av några månader förvandlas de till eftertraktad arbetskraft. På Unicus har alla konsulter Aspergers, och affärsidén att dra nytta av de positiva styrkorna samtidigt som man löser ett samhällsproblem har visats sig vara ett riktigt framgångsrecept.

Ungefär 70 procent av alla personer med en Aspergerdiagnos är idag arbetslösa trots att det ofta både finns vilja, kompetens och förmåga att arbeta. Unicus grundare såg det här resursslöseriet och skapade en fungerande modell för att utbilda arbetslösa personer i test och kvalitetssäkring och ge stöd i konsultrollen. Företaget grundades i Norge för 10 år sedan, och kontoret som startade i Sverige för drygt två år sedan har idag 25 konsulter och fortsätter att växa.

”Vårt mål är att växa med 20 konsulter om året” säger Anders Barnå, vd för Unicus Sverige. ”Bland våra kunder finns SEB, Tre, SvT och Scania. Företag som har valt att gå först och vara pionjärer inom neurologiskt mångfaldsarbete.”

Vanliga styrkor som följer med Asperger är att man är analytisk, noggrann och uthållig, vilket passar som handen i handsken för exempelvis arbete med utveckling och test. Vanliga utmaningar som följer med diagnosen kan vara att man upplever sociala sammanhang som jobbiga och att sinnesintrycken blir förstärkta och tar mycket energi. Placerade i rätt miljö och sammanhang blir utmaningarna minimala och styrkorna en fördel. Det gäller oss alla, men i synnerhet om du har en funktionsnedsättning.

Smart sätt att säkra kompetensförsörjningen

Övriga bolag i IT-branschen kämpar för att behålla kompetens och rekrytera, men för Unicus är situationen helt annorlunda. Personalomsättningen är låg, bland annat tack vare att lojal, trogen och pålitlig är karaktärsdrag som kännetecknar personer med Asperger. Men inte nog med det; till de 25 tjänster som finns idag finns mer än 10 gånger fler sökande. Anders berättar att det är långt fler än de som anställts som är kvalificerade och idag finns i bolagets kandidatbank.

”Det finns så mycket kompetens som inte tas till vara idag, bara för att man inte är precis enligt mallen. Samtidigt får vi ofta höra av våra kunder att våra konsulter är som alla andra ”, säger Anders. ”Vår förhoppning för framtiden är att det ska vara lika självklart för en person med Asperger att få bidra med sina talanger till världen som det är för oss som är normalstörda. Det motiverar mig att kliva upp varje morgon.”

För mer information kontakta:

Anders Barnå VD på Unicus: 070-935 10 63, anders@unicus.no