En av de senaste i raden trender att rulla in är DevOps, ett arbetssätt som delvis syftar till att förkorta tiden till produktionssättning samtidigt som det höjer kvalitén genom att utveckling och test sker parallellt. DevOps är även vanlig byggsten för att tillämpa SAFE, det agila ramverket som till stor del bygger på LEAN. Målet i DevOps är att hitta felen med en gång vilket leder till en stor besparing då det kostar tio gånger så mycket att hitta felen ett år senare, samt att det leder till att utveckling och drift kopplas tätare samman. 

– En olycklig slutsats är många tror att DevOps innebär att det inte behövs specialiserad testkompeten när utvecklarna själva kvalitetssäkrar varje steg under resans gång, säger Sverre Weisteen som arbetar med affärsutveckling på Unicus som menar att DevOps kräver ännu större fokus på test och kvalitetssäkring. 

Digitaliseringen innebär att IT har seglat upp som ett verksamhetskritiskt område i alla organisationer, samtidigt som ledarna ofta saknar utbildning och förståelse för utvecklingsarbete som helhet. Om man utgår från LEAN och jämför systemutveckling med bilproduktion så stoppas bandet direkt inom produktionen om man upptäcker ett fel eftersom felen drar med sig ytterligare fel om det inte avhjälps. 

Samma princip gäller inom utveckling, men när det gäller bilproduktion så ser man produktionen på ett sätt som man inte gör i IT-utveckling, där kvalitetssäkringen historiskt inte varit en självklar del. Det gäller fortfarande i många fall, även om man tillämpar exempelvis parprogrammering och testautomatisering för att bygga in kvalitet. 

Finns ingen quick fix

DevOps är ingen ”quick fix” utan är ett användbart verktyg och kultur som hjälper oss att bygga en bro mellan traditionell produktion och den anpassningsbarhet som vi behöver för att hänga med på digitaliseringsresan. Det passar inte in i alla projekt, men för att lyckas fullt ut i de fall det är en bra matchning behöver vi en förståelse för den underliggande filosofin. DevOps handlar om 80 procent kultur och till en mindre del om verktyg, och att ändra en kultur tar tid.

– Man kan tänka på DevOps-teamet som ett fotbollslag där utvecklarna spelar på topp och testarna spelar i försvaret. Alla behöver kunna spela på alla platser, men man bygger inte det optimala laget med 11 stycken Zlatan. Nyckeln till ett starkt DevOps-team är individer som kompletterar varandra och som utgör en stark helhet tillsammans. Det bästa laget består av spelare där vissa trivs bäst i försvaret och andra i anfallet.

Genom att dra nytta av olikheter i personlighet och kompetens optimerar teamet sin prestation. En utvecklare vill typiskt sett ägna sin tid och fokus till att skriva ny kod och när de har tillgång till testkompetens i teamet kan de växla ut sin kreativitet och vara i flow större delen av arbetsdagen. En av världens främsta testgurus, Michael Bolton, säger att utvecklare inte kan ta helhetsansvaret för test eftersom det kräver ett annat mindset. Det förutsätter i så fall att utvecklaren tar på sig ”testhatten”. 

– Om man ska raljera lite så kan man säga att de flesta utvecklare inte gillar att testa. När Zlatan känner sig trygg med att försvaret håller tätt bakåt kan han fokusera framåt. Egentligen är det självklart!

Det ultimata LEAN-företaget

Gunnar Forsund, direktör på Kaizen Institute Northern Europe har beskrivit Unicus som det ultimata LEAN-företaget. Unicus konsulter är allsidiga spelare, men som har en tydlig spetskompetens inom testautomatisering och fungerar därmed som stabila byggstenar i ett team som levererar snabbt och kvalitetssäkert. Sverre beskriver att det utifrån hans erfarenhet är bättre att hitta fel innan produktionssättning. Det är bra att ha beredskap för att rätta fel i produktion, men bäst blir det i kombination med kontinuerlig och kvalitativ testning även av programsnuttar som ska lanseras snabbt.

– Unicus konsulter passar perfekt in i ett DevOps team och genom att de ser kvalitet med andra ögon lyfter de hela teamets prestation. Med det sagt vill jag också understryka att våra konsulter inte bara kan ta «testrollen» i ett DevOps team. De spelar bra på hela planen och fungerar även bra som utvecklare eller data scientists.