Abilia verkar för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle där personer med särskilda behov känner trygghet, självständighet och delaktighet.

Uppdraget vi kommer att starta avser att testa en av Abilias produkter. Vi på Unicus ser fram emot att få jobba tillsammans med Abilia, extra roligt är det att våra värderingar stämmer så väl överens, säger Robin Lilia konsultchef på Unicus i Göteborg.

Läs mer om Abilia