Sommaren 2020 slöt Apica och Unicus avtal om att Unicus skall vara Apicas leveranspartner för prestandatester i Sverige. Innan avtalet utbildades ett antal av Unicus konsulter i verktygen och under hösten har vi gradvis tagit över mer och mer av leveranserna. Bland kunderna under 2020 återfinns Systembolaget, Naturvårdsverket, Desenio, Stockholms Stad och Riksgälden.