Det råder högkonjunktur på den svenska arbetsmarknaden men för arbetssökande med en funktionsnedsättning är det ständig lågkonjunktur.  Samtidigt brottas allt fler arbetsgivare med att hitta rätt kompetens och Arbetsförmedlingens prognoser visar att behovet inom vissa yrkesområden kommer att öka ytterligare 2018. Det är dags att tänka nytt när vi rekryterar om vi ska hitta den kompetens vi behöver.

Arbetsförmedlingen anordnar 21 februari ett seminarium för statliga arbetsgivare för att prata om hur vi kan bli bättre på att rekrytera inkluderande och hur vi skapar arbetsplatser där allas förmågor kan tas tillvara. Ta chansen och hör hur Trafikverket, Unicus och andra arbetsgivare har gjort!

Seminariet är genomfört och allt som jag sa finns dokumenterat på film