Jobbpartner är Stockholms stads modell för fördjupad samverkan med arbetsgivare och andra organisationer kring kompetensförsörjning, inkludering och integration. Genom jobbpartnerskapet formaliseras samverkan mellan företaget/organisationen och staden med syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete. Ett jobbpartnerskap kan omfatta samverkan med arbetsgivare och organisationer kring exempelvis uppstart av jobbspår och nya utbildningar inom vuxenutbildningen, samarbete kring breddad rekrytering, samverkan med pågående projekt inom staden, engagemang i stadens mentorskapsprogram eller samverkansprojekt utifrån initierade idéer av medlemmar i Integrationspakten.

Mer information om Jobbpartner: https://foretagsservice.stockholm/arbetsgivare/jobbpartner/

Unicus är sedan tidigare medlem i Integrationspakten som är ett annat initiativ av staden för att öka mångfald och integration. Mer om nätverket Integrationspakten finns att läsa på https://foretagsservice.stockholm/natverk-moten/integrationspakten/