Utöver att leverera högkvalitativa IT-tjänster så åstadkommer Unicus även sociala effekter i och med att vi enbart anställer personer med Asperger diagnos som är arbetslösa. Utöver Sverige så gör vi det även i Norge och i Finland.

Se bildspelet här