Stort grattis säger vi till Nathalie och Erik som började sin praktik hos oss den 18 oktober. Båda har nu tagit sina efterlängtade ISTQB certifikat.

Under december ansluter ytterligare två nya praktikanter vilket gör att Unicus även ett år med Corona ökat i antal anställda.