Unicus och auticon går samman och bildar världens största företag där majoriteten av de anställda är på autismspektrumet. Unicus grundare och CEO, Lars Johansson-Kjellerød, tar plats i ledningsgruppen för det nya företaget.   

Samgåendet är ett proaktivt drag som förenar två innovativa sociala företag och globala aktörer inom IT-branschen. Båda företagen anställer personer med autism som IT-konsulter.

“Unicus och auticon delar samma DNA och vision om att skapa en mer inkluderande värld. Samgåendet ger oss än bättre förutsättningar för att driva innovation och skapa ett ledande IT-konsultföretag med neurodiversitet. Jag ser mycket fram emot det som nu kommer, säger Unicus grundare och CEO, Lars Johansson-Kjellerød.

Det sammanslagna bolaget kommer att vara verksamt i 14 länder och förväntar sig en omsättning på 50 miljoner euro och mer än 600 anställda i slutet av 2023. Mer än 80 procent av de anställda i det nya företaget kommer att vara på autismspektrumet. Vi känner inte till något företag i världen som har en större andel.

Inkludering från uteslutning

Majoriteten av de anställda på Unicus och auticon har ofta varit utan arbete under lång tid. Det finns uppskattningar på att mellan 70-80 procent av vuxna med autism inte är i någon typ av meningsfullt arbete. Detta trots att många personer med autism har positiva förmågor som är eftertraktade i arbetslivet, såsom känsla för detaljer, noggrannhet, struktur och ett systematiskt tillvägagångssätt.

Både Unicus och auticon ser dessa egenskaper som en konkurrensfördel. På egen hand har de också upplevt att anställda får ökat självförtroende och livskvalitet av att komma in i fast arbete.

“Unicus och auticon hjälper till att skapa bättre liv för våra anställda, samtidigt som de skapar resultat för våra kunder”, fortsätter Unicus CEO. 

Ambitioner för tillväxt

Det norska investmentbolaget Ferd har varit delägare i båda bolagen och drivande i sammanslagningen. Syftet är att skapa ett starkare företag som kan skapa ännu större värde och ännu större social påverkan – både på dagens marknader och på nya.

“Sammanslagningen av auticon och Unicus är en viktig milstolpe för investeringar i social hållbarhet. Vi började investera i sociala entreprenörer 2007, med visionen att det var möjligt att utveckla innovativa företag som kunde leverera både stor samhällspåverkan och starka finansiella resultat”, kommenterar Johan H. Andresen, ägare och styrelseordförande i Ferd.

“2009 gav vi ett litet bidrag till Unicus för att finansiera ett pilotprojekt och blev senare ägare. Vi investerade i auticon under 2018. Idag skapar vi en global social entreprenör, en av de största i sitt slag, med ambitiösa planer framåt. Det gör oss såklart väldigt glada och stolta, säger Andresen.

Med sammanslagningen får kunderna tillgång till ett ännu bredare utbud av IT tjänster, primärt för applikationsutveckling, kvalitetssäkring och dataenginering/datascience/AI. Unicus kunder får dessutom tillgång till  auticons rådgivning relaterad till neurodiversitet. Samtidigt kan medarbetarna fortsätta leverera värde i sina uppdrag och utvecklas i samma säkra arbetsmiljö som tidigare.

Det norska investmentbolaget Ferd kommer att äga 47,7% av det nya bolaget, tillsammans med nyckelinvesterare som Autism Impact Fund, Ananda Impact Ventures, KOIS, Felix Porsche, Sir Richard Branson, Ferst Capital Partners och Esmée Fairbairn Foundation.

Bildtext: Unicus grundare Lars Johansson-Kjellerød (mitten) tar plats i ledningsgruppen för det nya, sammanslagna bolaget tillsammans med CEO Kurt Schöffer (vänster) och CFO Markus Weber från auticon. Foto: Andrea Pella