Arbetsförmedlingen som partner Hur vi arbetar med arbetsförmedlingen

Nyckeln till en långsiktig lösning är att arbetsgivaren kan se bortom funktionsvariationen och är redo att mötas på halva vägen

Det vanligast är att Uncius medarbetare kommer från arbetslöshet och då möter oss med hjälp av sin arbetsförmedlare eller Sius. En del kommer direkt till oss men då blir Arbetsförmedlingen ändå inblandad eftersom de är med och finansierar vårt introduktions- och uppstartsarbete.

​Ulrika Arvas är arbetsförmedlare med inriktning mot unga med funktionsvariationer. Anders Barnå är vd på Unicus, testföretaget där alla konsulter har autism / Asperger. Sedan deras första möte på våren 2017 har samarbetet lett till att två av Ulrikas sökanden blivit medarbetare på Unicus.

När Unicus skulle starta sin verksamhet i Sverige behövde de rekrytera personal. Vd Anders Barnå tog kontakt med olika instanser på Arbetsförmedlingen och Ulrika Arvas som jobbar på AF City i uppdraget för Unga F bokade snabbt in Anders för ett möte.

“Jag och en kollega blev omedelbart intresserade eftersom vi båda just då hade sökanden med aspergers som valt att specialisera sig inom just IT och kvalitetssäkring.”

Under mötet berättade Anders om Unicus affärsidé. De anställer bara personer med autism / Asperger och ser som en viktig del i sin roll som arbetsgivare att anpassa arbetsmiljön så att individen får förutsättningar att växla ut sina styrkor. Ulrika tyckte att det var fantastiskt att höra att Anders inte beskrev diagnosen som ett hinder. Han lyfte istället fram de speciella egenskaperna som värdefulla förmågor för arbetet.

”Jag kände direkt att här har jag träffat en person som förstår. Många av de ungdomar jag träffar som lever med funktionsvariationer beskriver att det är minst lika viktigt att de har en arbetsgivare som är nyfikna på dem och som vill hjälpa dem tillrätta på arbetsmarknaden, som att de har rätt kvalifikationer för jobbet.”

När Ulrika var ny i sin roll som arbetsförmedlare var hon noga med att förbereda sig inför varje möte och läste läkarutlåtanden och läste in sig på olika funktionsnedsättningar. I takt med att hon har blivit mer erfaren förbereder hon sig på ett sätt som låter henne möta individen mer öppet och med respekt och intresse, men vet att hon får den viktigaste informationen under själva mötet.

”Jag har lärt mig att det absolut viktigaste är att möta varje individ med nyfikenhet. Vilka är personens styrkor och vad brinner de för? Personer med funktionsvariationer är mycket mer än sin diagnos och för att se det behöver jag vara intresserad av dem som personer och inte bara som generella beskrivningar av funktionsvariationen i sig.”

Snart bokade Ulrika ett nytt möte för att ge Anders en chans att möta en av de sökande som hon trodde skulle vara en bra matchning för ett jobb på Unicus. Alla tre träffades och Ulrika märkte hur väl hennes sökande och Anders möttes.

”Under intervjun fick personen prata om de saker som den kan och brinner för och jag såg liv i ansiktet på ett helt nytt sätt.”

Intervjun var en framgång och båda parter ville gå vidare. Eftersom den sökande ville hitta tillbaka till tempot på en arbetsplats valde hen, i just det här fallet, att inleda med en praktikperiod som började på 50 procent för att sedan trappas upp. Efter ett antal månader övergick praktiken i anställning.

”Nyckeln till en långsiktig lösning är att arbetsgivaren kan se bortom funktionsvariationen och är redo att mötas på halva vägen. Då blir det bra för alla; individen, företaget och för Sverige.”