“Det är svårt att inte falla för den fantastiska möjlighet som Unicus ger”

In English

Futur Pension är ett försäkringsbolag som vänder sig till både företag och privatpersoner. Produkterna man använder hanterar stora mängder information, där testning är viktigt för utvecklingsarbetet. Som en del i denna satsning har Futur Pension valt att ta in en konsult från Unicus.

På IT-avdelningen jobbar Henrik Blixt. Han är Business Analyst och även work buddy till Unicus konsult. De jobbar båda med krav och test, men på olika sätt:

– Hon kompletterar mig när det gäller test. Inom test jobbar vi med utforskande tester och mer strukturerade tester för större saker. Sedan kör vi även löpande, mindre systemtester. Nu har vi framför allt fokuserat på att få upp automatiserade tester för några centrala funktioner, förklarar han.

De arbetar med komplexa produkter och tjänster som innehåller många villkor och beroenden. Henrik säger att det är svårt att bli fullärd om försäkringsbranschen och som grädden på moset omgärdas branschen av ett strikt regelverk. Därför uppskattar han verkligen det detaljseende som Unicus konsult bidrar med i teamet.

– Hon är duktig med detaljer, vilket inte alltid är min styrka. Man kan verkligen lita på att jobbet blir gjort ordentligt, säger Henrik.

Att ha olika styrkor beskriver han som en förutsättning för bra utvecklingsarbete. Att utveckla och förvalta IT-lösningar kräver lagarbete, där varje individ bidrar med sina förmågor. Därför är det viktigt att skapa en miljö där alla kan då verka på sitt sätt.

Vad skiljer Unicus från andra konsultbolag?

Varje dag träffas hela teamet för en stand-up enligt SCRUM-metodiken. Här ansluter även Jonas Andersson som är teamchef för två av bolagets utvecklingsteam. Han har arbetat på Futur Pension sedan starten 1999 och har varit med och utvecklat stora delar av bolagets system.

Han berättar att IT-avdelningen har förändrats mycket det senaste året och infört en mer teambaserad struktur. En viktig satsning har varit att arbeta med automatiserade tester. Unicus konsult hade rätt profil med kunskap inom både programmering och testning.

– När hon började med testerna så hittade hon naturligtvis saker som inte fungerade, berättar Jonas. Då fick hon skriva en hel del buggrappporter som hon har fått väldigt mycket beröm för. Det har underlättat väldigt mycket för utvecklarna.

Jonas är van vid att jobba med konsultbolag och jag frågar om det är något som är särskiljer Unicus. Han upplever inte att de behövt anpassa hur de jobbar, men lyfter också att de sedan tidigare har en bra kommunikation i teamet. Den andra delen är kontakter med konsultchefen, som med Unicus innebär en tätare och öppnare dialog jämfört med traditionella konsultbolag:

– Det fungerar väldigt bra och det är roligt att prata med Sara. Hon har så otroligt härlig energi!

Den familjära stämningen beskrivs som viktig av både Henrik och Jonas när de berättar om sin arbetsplats. Medan vi pratar får de ett meddelande från en annan kollega som beskriver att hon gör ett jättebra arbete med förhoppning om att hon trivs i teamet. En solskenssaga helt klart, så var startade allt?

Alltid en konsult från Unicus på plats

Berättelsen börjar hos Mattias Forsberg som idag jobbat som CIO på Futur Pension. Han kom i kontakt med Unicus på en tidigare arbetsplats som då valde att rekrytera en konsult för att utföra tester. Mattias kände direkt att Unicus var ett bolag han ville arbeta mer med:

– Det är svårt att inte falla för den fantastiska möjlighet som Unicus ger!

Mattias har på olika sätt samarbetat med Unicus på tre olika arbetsplatser. Han förklarar att modernt utvecklingsarbete har en komplexitet som kräver många perspektiv.

– På min tidigare arbetsplats såg vi också möjligheten att ta in konsulter från Unicus. De är supertalanger som är extremt bra på vad de gör. Så när jag började på Futur lyfte jag det med mina nya kollegor och det visade sig vara en väldigt bra idé, säger Mattias och skrattar. 

Unicus beskriver Mattias som en tillgänglig och insiktsfull samarbetspartner. Som konsultbolag är det inget som är annorlunda i samarbetet, även om upplägget och framför allt uppstarten är uppstyrd. Både den inledande on-boardingen och att utse en work buddy beskrivs som viktiga steg för att lyckas:

–  En av de viktigaste förutsättningarna som vi haft i samtliga fall är att konsulten från Unicus har en work buddy som man jobbar nära med för att bygga ett förtroende, konstaterar Mattias. Innan vi började fanns det en chef och en work buddy som båda känner att det här är viktigt. Att ha den grunden är fullt tillräckligt. I övrigt så är det som vilken person som helst!

Vad gör en WorkBuddy?

När ett nytt konsultuppdrag startar utses en medarbetare hos kundbolaget till WorkBuddy. Personen blir som en mentor för konsulten när det gäller praktiska frågor och det dagliga arbetet. Ofta är rollen som WorkBuddy extra viktig i början av uppdraget, där fokus ligger på planering och prioritering av olika arbetsuppgifter.

Om Futur Pension

Futur Pension är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepension, kapitalförsäkring, privatpension och livförsäkring. Bolaget grundades 1999 och ägs idag av Acathia Capital och Polaris.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Asperger – en styrka som gör oss strået vassare.