Manuellt testarbete nödvändigt ibland

Allt test ska inte automatiseras

Att utforma, planera och genomföra manuella tester är något som även i tider av automatisering kan vara avgörande för kvaliteten på ett system. Det gäller framförallt de tester som utmanar systemet, det går inte att automatisera de tester som vi inte känner till i förväg. Det kan även finnas system, moduler, funktioner som av olika skäl (ändras ofta, legacy-system, inte redo för mm.) inte passar för automatisering.

Vi utför de flesta typer av test så som utforskande testning, testning utifrån testfall, regressionstest mm. Vi är gärna med i granskning av krav där det efterfrågas, vi tar fram testfall, skriver avvikelserapporter och kan även sammanfatta en testomgång i en testrapport.

Med teknisk test menar vi de tester som inte helt hamnar inom ramen testautomatisering men som inte heller går att beskriva som manuella tester i ett användargränssnitt. Det kan vara tester av in- och output där olika verktyg används eller där både test och resultat kontrolleras direkt mot databas. Det kan även vara tester där testaren måste kunna både läsa och förstå viss kod. Vi behärskar verktyg som Postman, Soap UI och SQL.

Anlita oss!