Test

Allt test ska inte automatiseras

Vi har kunskapen och erfarenheten att genomföra olika typer av tester, från att designa, automatisera och utföra manuella tester. Vi har kompetensen att designa test med hjälp av vår uthållighet, struktur och förmågan att uttrycka oss tydligt i skrift. Vi kan även kartlägga system och beskriva dem i lämpliga testfall. Vi kan hjälpa till att avgöra vilka tester som bör automatiseras och vilka som bör utföras manuellt. Vi behärskar de flesta typer av tester som utforskande testning, testning utifrån testfall och regressionstest, och vi är mer än glada att delta i kravgranskning om det efterfrågas.

Anlita oss!