Programmering

Att koda är det som vi verkligen kan!

Kunskap om, och vilja att programmera är det som får de flesta av våra medarbetare att söka sig till Unicus. De vanligaste kodspråk som våra medarbetare kan är C#, C++, Java, Javscript samt Python. Kunskaperna är ofta förvärvade i en kombination mellan utbildning och eget utvecklande hemmavid.

Det vi ser är att de av våra medarbetare som kan ett språk har kort startsträcka för att lära sig andra språk. Konkreta exempel finns där vi har medarbetare som under uppdrag lärt sig koda i Cobol eller scripta i Unix.

Vår erfarenhet är att våra medarbetare är en uppskattad resurs i utvecklingsteam. Bäst blir vi när vi används som en utförarresurs och får jobba i sammanhang där arbetsuppgifter definieras gemensamt och fördelas.

Anlita oss!