Hur passar en Unicus-konsult in där? Anders Barnå om att jobba agilt och varför ett agilt arbetssätt passar Unicus konsulter så bra.

I korta filmer, under minuten långa, berättar Anders om ett aktuellt 
ämne relaterat till Unicus verksamhet.