Till vardags arbetar Philip Höög på PostNord som Scrum-master i ett agilt team. Men han är också workbuddy åt Unicus konsulter Jeskar och Johan. 

Hej Philip, hur är det att vara workbuddy?

– Det första jag tänker på är att det alltid är roligt att få hjälpa till. Oavsett sammanhang känns det bra att få göra skillnad för någon annan, och det får jag i rollen som workbuddy.

Hade du koll på vad workbuddy-rollen skulle innebära för dig i din vardag?

– Egentligen inte, men det kändes roligt och spännande. Det enda jag funderade över var hur mycket tid jag skulle behöva lägga på handledning i arbetet, men det visade sig snabbt att uppdraget mer handlar om att vara ett stöd i vardagen. Jag är en människa som lyssnar, som bryr sig och som Jeskar och Johan inte behöver hålla en fasad inför.

Hur ofta pratas ni vid?

– Jag har regelbundna avstämningar med både Jeskar och Johan varje vecka. Då lyssnar jag in hur de mår och om det finns någonting som de behöver hjälp att lösa där jag kan fungera som en brygga.

Kan du beskriva på vilka sätt du fungerar som en brygga?

– Det kan vara att tipsa om vem man kan vända sig till för att få hjälp med en fråga, att coacha inför ett möte, eller att vara med på mötet om det underlättar. Jag gör mitt bästa för att fånga upp i vilka situationer de kan ha nytta av att ha någon som stöttar. Om de inte vet vem de ska vända sig till så kan de alltid fråga mig! Jag hjälper till att sortera och så hittar vi en väg framåt tillsammans.

– Och jag i min tur kan alltid vända mig till Malin på Unicus om det skulle vara något, så jag bär inget stort ansvar på egen hand. Malin och jag har bokade avstämningar med några veckors mellanrum, men jag kan alltid höra av mig i mellanperioden om det skulle vara någonting.

Har du lärt dig någonting om dig själv i samarbetet med konsulterna?

– Jag har insett att jag och många med mig tenderar att kommunicera mycket mellan raderna; vi uttrycker oss inte så tydligt som det går. Jag har blivit bättre på att vara tydlig, och säga det jag menar, vilket jag har nytta av i många situationer. Min upplevelse är att vi har ett bra utbyte och jag tycker att den som får chansen att vara workbuddy ska se det som en möjlighet att både få bidra och att utvecklas.