Anders Barnå har för Unicus räkning blivit intervjuad och Unicus är med som ett case som ett exempel på en bra samhällsentreprenör i en ny rapport från SE Forum. Tove Nordström är författare tillika VD i Social Entrepreneurship Forum.

Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att främja samhällsentreprenörskap och hållbara affärsmodeller som erbjuder lösningar på lokala och globala utmaningar.

Här kan du läsa rapporten.