In English

Nu ska två verksamheter bli en. Under kommande månader pågår en integrering av Unicus och auticon. Vi möter Unicus grundare Lars Johansson-Kjellerød för att prata om de möjligheter som nu öppnas upp för både medarbetare och kunder.

Det var i mitten av juni som Unicus och auticon gick ut med beskedet om att de båda företagen ska gå samman. Lars Johansson-Kjellerød grundade Unicus redan 2008 och är idag en av tre verksamhetschefer i ledningsgruppen för koncernen auticon GmbH, med säte i Tyskland.

– Vi får större leveranskapacitet, berättar Lars från sitt kontor i Oslo. Det är bra för oss alla eftersom vi ökar vårt kundunderlag, vilket gör att vi kan anställa fler. För konsulterna är det bra för att vi kommer kunna arbeta med större kunder och ha fler uppdrag igång.

Arbetet är redan igång och nu pågår integrering av olika kärnprocesser som ska göra att koncernen fungerar som en enhet. Respektive land fortsätter med sina vinnande koncept, samtidigt som man kan lära av varandra. Koncernen vill fortsätta att arbeta enligt LEAN-metoden, något som Unicus med framgång arbetat efter i flera år. Lars förklarar att integreringen kräver hårt arbete, med målsättningen att första fasen är klar till våren.

– Ja, blir det någon förändring, så tror jag det blir bättre. Jag hoppas att vi ganska fort kan se resultat av att vi är ett stort globalt företag. Det är viktigt att balansera integrationen med att fortsätta göra vårt vanliga arbete varje dag.

Stark kultur binder ihop den globala koncernen

När bolag går samman följer ofta stora förändringar, men inte för Unicus och auticon. Istället fokuserar man på att behålla det bästa i respektive team och erbjuda anställda och konsulter fler möjligheter. Allt bygger på en gemensam värdegrund som genomsyrar hela organisationen; från chefer till konsulter.

– Det är intressant att se hur ett globalt bolag från 14 länder ska samverka, säger Lars. Jag kan tro att det normalt sett bjuder på utmaningar, men jag är inte rädd för det. Orsaken är att vi har samma värderingar och det är en extremt bra utgångspunkt för att få detta att fungera.

Redan första gången han träffade auticons VD, Kurt Schöffer, var det tydligt att bolagen hade samma önskan om att skapa en arena för ökad inkludering i samhället. Idag är bolagen under samma paraply med en gemensam mission:

Address the inequalities in employment for neurodivergent adults and showcase the strengths of neurodiversity in society.

Tillsammans blir Unicus och auticon världens största arbetsgivare där mer än 80 procent av medarbetarna har autism/aspergers. Konsulter och ledare från 14 länder ska mötas och arbeta mot ett gemensamt mål. Lars förklarar att den gemensamma värdegrunden gör samarbetet enklare, men autismen är också ett fundament som präglar bolagets kultur.

– Alla som jobbar på Unicus och auticon är här av samma anledning, förklarar Lars.

Hur auticon gör Unicus starkare – och vice versa

Det blir i princip inga förändringar i organisationerna, trots att två olika bolag nu går samman. Istället kompletterar företagen varandra – både geografiskt och kompetensmässigt. Medan Unicus styrka finns i den LEAN-orienterande organisation som Lars byggt upp, har auticon flera tjänster som även kommer att erbjudas till kunder i Norden.

– Neuro-Inclusion Services är en rådgivningstjänst för större bolag om hur man ska inkludera neurodivergenta personer. Då pratar vi inte bara om personer med autism, utan även de som har ADHD, dyslexi, ADD och andra former för neurodivergens. Det är en väldigt bra tjänst för ökad kompetens så att de kan bli mer attraktiva arbetsgivare för dessa grupper i framtiden.

Denna typ av utbildande tjänster är något som redan efterfrågas av Unicus kunder. Tillsammans med auticon stärker nu Unicus sin kompetens inom samtliga affärsområden. Det innebär större möjligheter till utbildning och bättre karriärvägar inom koncernen. Gemenskapen i teamet och möjligheten att växa som individ kommer fortsatt vara viktiga ledstjärnor – oavsett roll i företaget. Lars berättar att han vill se en plattform för att lära sig mer om data engineering, AI, data science och andra relaterade utvecklingsområden.

– De områden som jag tror vi kan bli bättre på är att vi blir mer globala. Sammanslagningen öppnar upp möjligheter för de som vill lära sig nya områden, jobba med nya kunder och för de som vill se sig om geografiskt blir det också en möjlighet, avslutar Lars.

Unicus + auticon

Företaget har idag verksamheter i 14 länder med en förväntad omsättning på 50 miljoner euro och över 600 anställda. Unicus + auticon är världens största arbetsgivare där majoriteten av medarbetarna är på autismspektrat.

Text: Karolina Örsta

Unicus erbjuder högkvalitativa tjänster inom dataanalys och systemutveckling. Programmering, automatisering och test är det vi är allra bäst på. Det unika är att alla våra konsulter har Aspergers – en styrka som gör oss strået vassare.